Herinrichting haven

Herinrichting haven De komende jaren gaat de haven echt op de schop, kades, steigers, wegen. Alles zal in fases aangepakt worden. Rijkswaterstaat zal waarschijnlijk al snel beginnen aan hun deel van de veerhaven en hopelijk komt dan de al zolang door ons allemaal gewenste 2de aanlegbrug voor de veerboten er Lees meer…

Inbreng ontwerp paraplubestemmingsplan standplaatsen

Ontwerp paraplubestemmingsplan standplaatsen en ontwerp partiele herziening beheersverordening natuurgebieden. Voorzitter, Het college stelt de gemeenteraad voor om het ontwerp paraplubestemmingsplan standplaatsen en het ontwerp partiele herziening beheersverordening natuurgebieden ( standplaatsen ) vrij te geven voor de formele procedures. Voorzitter, De fractie van Samen Terschelling wil hierover het volgende zeggen. De Lees meer…