Openbare fractievergadering 1 december 2022

Openbare fractievergadering 1 december Donderdag 1 december hebben we weer een openbare fractievergadering. Locatie: Ons Huis, HoornTijd: 20.00u We hebben de oa volgende agendapunten: Verordening begraafplaatsen en beheersvisie gemeentelijke begraafplaats Schoolstraat Vaststellen bestemmingsplan Willem Barentszkade 22 West-Terschelling 2e Bestuursrapportage 2022 Dekking project Erfgoed Terschelling Uitvoeringsprogramma Helder Terschelling – Inzet Verslavingszorg Lees meer…