Samen Terschelling zijn we niet alleen. Naast onze fractievoorzitter Gossen Bos en commissielid Guus Schweigmann hebben we ook een bestuur en een kandidatenlijst voor de komende verkiezingen.
Wil je meedoen met Samen Terschelling? Neem dan gerust eens contact op.

Bestuur Samen Terschelling

Voorzitter - Guus Schweigmann
Secretaris/Penningmeester - Gossen Bos
Algemeen bestuurslid - Klaas Smit

Gemeenteraadsfractie Samen Terschelling

Fractievoorzitter - Gossen Bos
Raadslid - Klaas Smit
Commissielid - Guus Schweigmann
Commissielid - Jos van Rosmalen

Kandidatenlijst 2022 - 2026

1

Gossen Bos

Buschauffeur Arriva

Nevenfuncties:
Bestuurslid St. Misión Refugio Colombia
Bestuurslid St. Evangelische gemeente de Schaapskooi
Voorzitter Stichting Korenmolen West-Terschelling

Alles begint met een open en eerlijk bestuur. Zo voorkom je onnodige conflicten en rechtszaken.
Het is beter om samen om de tafel te gaan, samen de kar te trekken en er samen uit te komen.

2

Klaas Smit

Ondernemer: kitesurfschool Seven Oceans

Nevenfuncties:
Nederlandse Kitesurf Vereniging Terschelling

Graag zet ik mij de komende 4 jaar in voor een toekomstbestendig Terschelling. Aandacht voor de jeugd en gezinnen die graag op het eiland willen wonen en werken maar helaas vertrekken omdat ze geen woningen kunnen vinden. Als dit zo doorgaat raakt het eiland uit balans.

Samen de balans zoeken tussen werken, wonen, toerisme en vrije tijd na het harde werk in het hoogseizoen.

3

Jos van Rosmalen

Buschauffeur Arriva

Voldoende woningen en verkeersveiligheid zijn de punten waar ik hoop wat in te mogen brengen.
Het is belangrijk te zorgen dat iedereen die wat te zeggen heeft gehoord wordt en dat iedereen die wat wil bijdragen aan onze gemeenschap daar de kans voor krijgt. Maak gebruik van de ervaring en kennis die op ons eiland aanwezig is! 
Het is belangrijk dat niet al dingen besloten zijn en achteraf blijkt dat het makkelijker en goedkoper had gekund.

4

Guus Schweigmann

Gepensioneerd loods

Nevenfuncties:
Voorzitter St. Zeehondenopvang Terschelling
Secretaris de Milieujutter
Voorzitter de Jutfabriek Terschelling

Willen wij een zelfstandige gemeente blijven, dan zullen wij het anders moeten doen. Het eigen huis moet op orde zijn.
De inwoners staan nu veel te ver op afstand. We weten en kunnen veel best zelf, maar dan wel samen.
Helpt u ons dit geluid de komende 4 jaar weer te laten horen?

5

Tjalf Smit

Zeevarende

Sinds 4 jaren is er een partij op Terschelling die voor iedere burger toegankelijk wil zijn, open en transparant. Een partij die de Terschellinger “angstcultuur” wil gaan doorbreken.
Het “roer” moet om in de gemeentelijke organisatie op ons eiland Terschelling voordat het “schip” strand. Het is nog niet te laat!

6

Jort Haan

Ondernemer: Camping Duinland
Buschauffeur Arriva

Nevenfuncties:
Lid klantenpanel Rederij Doeksen

Voor mij betekent zuinig zijn op Terschelling niet in de laatste plaats dat we ervoor zorgen dat ook toekomstige generaties hier normaal kunnen wonen en werken.
Hierover wordt zo langzamerhand teveel over ons geregeerd in plaats van met ons.
Dus meer en krachtige signalen richting Den Haag en de provincie dat we een uniek stukje Nederland zijn.
Dat zullen we samen moeten doen, ieder op zijn eigen manier en met oog voor het algemeen belang dat Terschelling heet, maar wel samen! 

7

Douwe Wiegman

Ondernemer: strandpaviljoen West aan Zee

Ik wil mij sterk maken voor de eilanders en het gedachtengoed van Terschelling. Als geboren en getogen eilander heb ik veel zien veranderen, en niet altijd ten goede.
Ik wil mij hard maken om op korte termijn betaalbare woningen te realiseren voor starters. Er is veel stille armoede op het eiland. Dat geboren Terschellingers niet meer op hun eigen eiland kunnen wonen is te triest voor woorden.

Wij wonen op een mooi en bijzonder eilander. Met eigen cultuur, tradities en gewoontes, beter gezegd: een heel bijzonder stukje Nederland.
Weg is weg, komt nooit meer terug! Het is nog niet te laat, wij kunnen er nu nog wat aan doen. Daar wil ik mij graag voor inzetten.

8

Richard Gorter

Gepensioneerd loods en gezagvoerder

Nevenfuncties:
Voorzitter Terschellinger Club
Voorzitter Loodsensociëteit Noord
Bestuurslid VNL

Terschelling is bijzonder woon- en leefgebied waarvoor ik mij nog volop met kracht in wil blijven zetten.
Met aandacht voor de hardwerkende ondernemer maar zeker ook oog voor de sociale zaken die spelen in de gemeenschap.

9

Michael Hettinga-Jongsma

Fysiotherapeut en personal trainer
Ondernemer: Functional Fit/Heartstay

Nevenfuncties:
Voorzitter Surfclub Terschelling

We moeten af van de negativiteit die dit systeem uitlokt. Als we samenwerken komen we verder, dan wanneer we elkaar continue controleren en dwarsbomen.
De Terschellinger economie heeft zich enorm snel ontwikkeld de afgelopen jaren, maar we zijn ons eigen levensgeluk soms uit het oog verloren. Er moet meer gebeuren voor de Terschellingers zelf! 

Ik zou graag inzetten op de verbinding tussen eilanders om samen ons eiland leefbaar te houden. Nu is het tijd voor ons!

10

Fred Lakeman

Ondernemer: Rederij Wadden Transport

Waar ik me al heel wat jaren aan stoor is dat besluiten binnenskamers worden genomen. Zelfs ondernemers wiens bedrijf het besluit betreft worden erbuiten gehouden.
We moeten het meer samen gaan doen. Regels zijn prima en belangrijk, maar het moet wel in goed overleg tot stand komen.