Inbreng ontwerp paraplubestemmingsplan standplaatsen

Ontwerp paraplubestemmingsplan standplaatsen en ontwerp partiele herziening beheersverordening natuurgebieden. Voorzitter, Het college stelt de gemeenteraad voor om het ontwerp paraplubestemmingsplan standplaatsen en het ontwerp partiele herziening beheersverordening natuurgebieden ( standplaatsen ) vrij te geven voor de formele procedures. Voorzitter, De fractie van Samen Terschelling wil hierover het volgende zeggen. De Lees meer…

Et er oer ha – januari 2022

Et er oer ha – januari 2022 Komende woensdag 19 januari kunt u digitaal deelnemen aan “Et er oer ha”, onder andere Camping Tjermelan, camping Duinland en camping Schuttersbos zullen plannen presenteren aan de gemeenteraad en andere belangstellenden. Aanmelden om mee te kijken kan via grifts@terschelling.nl Personeelsverblijf achter woning t Lees meer…