Persbericht bestuurscrisis Terschelling

Gepubliceerd door admin op

Persbericht bestuurscrisis Terschelling

Op dinsdagavond 14 maart zijn de fractievoorzitters op de hoogte gebracht van de inhoud van de open brief die Plaatselijk Belang en de VVD hebben verstuurd. In dat gesprek hebben wij de naam van de nieuwe wethouder mogen vernemen en is deze zelfs aangeschoven.

In deze brief van de coalitie wordt met geen woord gerept over het rapport van Mevr. Faber, sterker nog de schuld wordt volgens ons weer alleen bij de burgemeester gelegd.

Ook het aanstellen van een wethouder die op papier maar 0,2 fte heeft, maar 3 tot 4 dagen op het eiland aan het werk zou zijn is volgens ons niet alleen onwenselijk, maar gezien de achtergrond van de persoon ook een dolkstoot richting onze burgemeester. Zeggen dat je wilt werken aan herstel en ondertussen deze persoon aanstellen staat wat ons betreft haaks op elkaar.

Aan deze door de coalitie geopperde constructie wensen de fracties van de PvdA, Samen Terschelling en het CDA niet mee te werken.

De fracties van de PvdA, Samen Terschelling en het CDA willen duidelijk zijn. Het rapport van Geke Faber dient het uitgangspunt te zijn! De aanbevelingen hierin zijn duidelijk wij moeten allemaal aan het werk. Raad, College en de Burgemeester. Dit hebben wij allen duidelijk kenbaar gemaakt in de raadsvergadering van 25 januari en daar houden wij ons aan vast.

De brief van de commissaris van de Koning was ook duidelijk. Bespreek nogmaals het rapport Faber in het openbaar en ga alsnog aan de slag met de aanbevelingen uit dit rapport.

Dit onderschrijven wij en is voor ons de enige weg.

Wij zullen dan ook in het presidium een voorstel doen om het rapport Faber weer te bespreken in een openbare raadsvergadering. In dat debat zullen wij als gehele raad moeten bepalen welke aanbevelingen worden overgenomen.

Samen Terschelling:

Gossen Bos, fractievoorzitter
Klaas Smit

PvdA Terschelling:

Jan-Willem Adams, fractievoorzitter
Aukje Schol

CDA Terschelling:

Hendrik Klaas van der Wielen, fractievoorzitter

Categorieën: Nieuws