“Koffietafelgesprek” van Samen Terschelling

Gepubliceerd door admin op

Samen Terschelling wil een luisterend oor hebben voor wat in de samenleving leeft en biedt daar aan gebruikmaking van een eenvoudig “koffietafelgesprek“.

U heeft misschien gezien dat Hessel van Terschelling TV een nieuw programma heeft geïntroduceerd. Bureau Hee, terug te zien op Terschelling TV Youtube kanaal. De uitzending van 15 februari jl. kwam voort uit de behoefte van Gossen Bos om als mens en raadslid bij Hessel zijn hart eens te luchten over onderwerpen die ons eiland raken. Je hart eens luchten lucht op zich al op, geeft al een beter gevoel maar is soms ook belangrijk om zaken een keer op tafel en bespreekbaar te krijgen.

Dat geldt ook als het gaat om het functioneren van de gemeente, door de burgers aangewezen om het gezamenlijke belang te dienen en te bevorderen. Waar gewerkt wordt gaan dingen soms niet goed. Dat kan gebeuren maar als punten die verbetering nodig hebben niet bekend zijn kunnen ze ook niet verbeterd worden.

De uitzending bleek voor Hessel aanleiding voor een vervolg en het bracht mij, Gossen Bos ook op de gedachte voor een vervolg . Om burgers de gelegenheid te geven om zo nodig hun hart te luchten op een door Samen Terschelling ingesteld “koffietafelgesprek“.

Een raadslid is geen maatschappelijk werker zodat op dat terrein weinig is te bieden. Maar raadslid zijn houdt echter wel in dat hij het bredere belang van ons eiland goed in het oog houdt, op sociaal en op economisch gebied en vanuit de gemeenteraad zo nodig daarop het college van B&W op tijd aan te spreken als zaken niet goed gaan. De Raad is tenslotte de directe vertegenwoordiging van de eilander bevolking.

Samen Terschelling wil een luisterend oor bieden aan de burger die verbeterpunten kan aanwijzen of bijvoorbeeld het gevoel heeft ten onrechte niet gehoord te worden. Het gaat daarbij om zaken die betrekking hebben op de relatie burger – gemeentelijke overheid en waarbij niet van procedures sprake is zoals officiële klachten, bezwaarmaking etc. en er samen uit te komen.

Als er aandachtspunten zijn waar ons eiland “beter“ van wordt dan horen wij die graag om ze zo nodig in de Raad aan de orde te stellen.

Samen Terschelling is als volgt bereikbaar voor een afspraak voor een koffietafelgesprek.

Email-adres : samen@samenterschelling.nl
Tel : 06-30773666 / 0562-449399.
Categorieën: Nieuws