Openbare fractievergadering 3 mei 2022

Gepubliceerd door admin op

Openbare fractievergadering 3 mei

Op dinsdag 3 mei hebben we onze eerste openbare fractievergadering.

Locatie: De Stoek in Hoorn
Tijd: 20.00u

Op de agenda de stukken van de commissievergadering van 11 en 12 mei.

11 mei:

  • Jaarstukken 2021
  • Conceptbegroting 2023 GR De Wadden
  • Jaarverslag en jaarrekening GR Veiligheidsregio Friesland
  • Gedragscode privacy en persoonsgegevens  gemeenteraad Terschelling 2022

12 mei:

  • Ontwerpbestemmingplan WB Kade 22
  • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Terschelling 2022
  • Ontwerpbegroting FUMO 2022
  • Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR Hûs en Hiem
  • Rondvraag voor commissieleden
Categorieën: Nieuws