Bouwleges Terschelling verdubbelen

Gepubliceerd door admin op

We hebben een dikke fout gemaakt

WE HEBBEN NET ZONDER bezwaar in een klap alle bouwkosten laten verdubbelen

Lieve mensen, we moeten even met de billen bloot. Samen Terschelling houdt als vaste regel: het is geen ramp om fouten te maken, maar erken ze en herstel ze zo snel mogelijk.
Het is nu onze beurt om een fout te erkennen. De afgelopen week verliep de besluitvorming over de verordening leges zo rommelig dat we zonder dat wilden ingestemd hebben met een verhoging van 109% van de bouwleges, in plaats van de 2,6 % die we goed wilden keuren.

Hoe is dit tot stand gekomen?

We hebben al het hele jaar vanaf januari ertegen geprotesteerd dat de belastingen verhoogd zouden worden. We wilden dat de gemeente eerst zelf zou gaan bezuinigen. Nu de andere partijen dat niet willen moet er toch een besluit worden genomen over belastingen om de kosten te dekken. Omdat die verhoging van 2,6% nog niet onredelijk scherp leek, zagen we geen heel groot bezwaar om hierin mee te gaan.
We hebben daarbij gekeken naar de percentages waarmee de belasting werd verhoogd. Die percentages waren niet bijzonder hoog.

Echter, tegelijkertijd was er ergens in de marges ingestemd met een verhoging van de bouwleges met 250.000 euro per jaar. Er vanuit gaande dat het percentage van 2,6% dat bedrag zou inhouden, hebben we niet zelf berekend of de percentages klopten. Raadslid Jan Smit van Plaatselijk Belang deed dat wel. En in de vergadering van dinsdag werd daarom ontdekt dat het nieuwe bedrag voor de bouwleges niet overeen kwam met het percentage wat erbij stond. Hulde overigens voor raadslid Smit voor zijn grondigheid.

Het spijt ons enorm, maar op dat moment waren wij niet scherp genoeg om in te zien dat het antwoord wat op dat moment kwam was dat het bedrag wel klopte maar het percentage niet. En we zagen dus niet in hoe hoog het percentage dan wél zou worden!

Het kwam niet in ons op dat wat het college werkelijk voorstelde was om de bouwleges meer dan te verdubbelen!!! 109% erbij! Daarmee zou bouwen op Terschelling het duurste worden van heel Nederland! Precies op het moment dat we starters aanmoedigen om een woning te bouwen!

Wat betekent dit? Nou… neem die starterswoningen die binnenkort gerealiseerd mogen worden. Die zitten rond de 2 ton aan bouwkosten. Afgelopen jaar had je daar ongeveer 6400 euro voor moeten neertellen aan leges (vergoeding aan de gemeente). Dit alleen maar om de kosten te dekken van ambtenaren die naar je tekeningen kijken en checken of het allemaal volgens plan gaat. Op zich al een vrij absurd bedrag, dat zo’n simpele woning zoveel geld moet kosten.

Komend jaar betaal je hier 12.760 euro voor!!! Belachelijk! Bijna dertienduizend euro aan kosten worden op het gemeentehuis gemaakt om aandacht te besteden aan jouw kleine huisje. Een derde modaal salaris wordt er opgebrand om een handtekening onder jouw papiertje te zetten! Te bizar voor woorden!

Dit versterkt alleen maar ons standpunt dat gemeente Terschelling geld rechts en links over de balk smijt.

Omdat wij nooit rekening ermee gehouden hebben dat het college zulke drastische maatregelen zou voorstellen om het huidige financiële wanbeleid te redden, hebben wij te weinig controle uitgeoefend. Dat spijt ons. Sorry.

De dag erop werd in alle haast in een korte vergadering alsnog het juiste getal vastgesteld. Daarbij werd wel in de papieren duidelijk door het college gesteld dat sommige bouwtarieven meer dan zouden verdubbelen, maar aangezien dit een gewone werkdag was en de vergadering op verzoek van de PvdA haastig aan het einde van de middag was ingepland in plaats van na een normale termijn is dit ons ontgaan.

Dat is echter geen excuus, we hadden scherper moeten zijn. Dit maakt bouwen voor normale Terschellingers onbetaalbaar! Een simpele dakkapel kost al tegen de 1000 euro volgend jaar! Wat doen ze daar allemaal in vredesnaam voor op het gemeentehuis? Komen ze de dakkapel persoonlijk installeren ofzo?

Hoe is het mogelijk dat de gemeente de kosten wil verdubbelen? Heel simpel. De gemeenteraad heeft in de kadernota en in de begroting vastgesteld dat de raad wil dat de kosten van bouwvergunningen gedekt worden door de opbrengsten. Niet een heel raar idee (hoewel wij overigens tegen de kadernota en begroting hebben gestemd omdat wij vonden dat de gemeente zelf eerst maar moet bezuinigen).

Maar op Terschelling zitten we in de vreemde situatie dat de vergunningen zijn uitbesteed aan de FUMO. En de FUMO en de gemeente werken niet lekker samen. Daardoor rijzen de kosten de pan uit en kost alles veel meer geld dan normaal is. Communicatie tussen de gemeente en de FUMO loopt niet. Mensen werken langs elkaar heen en doen tegenstrijdige dingen. En de uren lopen maar op.

Dus hoewel je normaal gesproken de kosten van bouwleges op de burgers verhaalt, is dat hier compleet onrealistisch. Je kunt mensen die willen bouwen niet laten boeten voor de onprofessionele verhouding tussen de gemeente en de FUMO!

We hadden dus al tegen de verhoging in de kadernota gestemd, tegen de verhoging in de begroting, maar we hadden nu ook tegen de belachelijke verhoging van de bouwleges moeten stemmen. Sorry.

We gaan dit proberen recht te zetten door een herstelbesluit aan te vragen, of wat er maar nodig is om dit terug te draaien, waarbij de bouwleges weer terug gaan naar normale proporties.

Als wij niet de enige partij zijn die verrast is door idiote verhoging, dan hebben we een kans om het weer te verlagen. Als de andere partijen hier bewust mee ingestemd hebben en het allemaal best vinden, dan maken we hiermee geen kans (en had onze stem woensdag ook geen verschil gemaakt). Maar we moeten het proberen. We vinden dat we dat aan jullie verplicht zijn.

Categorieën: Nieuws