Onze ideeën

Wat is Samen Terschelling?

Samen Terschelling is een initiatief om te komen tot vernieuwing in de politiek op Terschelling.

Wat wil Samen Terschelling in het kort gaan doen?

Komen tot een opener en transparantere besluitvorming op Terschelling. 

  • Opener in de zin van dat Terschellingers zich beter gehoord voelen, zowel door de politiek, politici en bestuurders, als door de gemeentelijke organisatie.

  • Transparanter, zodat Terschellingers precies weten welke besluiten worden genomen en om welke reden.

Ideeën 

Samen Terschelling wil op een positieve en constructieve manier aansturen op vernieuwing. 

Samenleving

Samen Terschelling wil nieuwe wegen zoeken om burgers meer te betrekken bij de besluitvorming. Meer gebruik maken van de kennis van burgers en minder besluiten vanuit een ‘glazen huis’. 

Samen Terschelling wil het écht samen doen. Met alle nieuwe verantwoordelijkheden en komende ontwikkelingen die de gemeente krijgt, hebben we alle kennis nodig die we met elkaar hebben, ieder talent en elke passie, om met elkaar te zorgen dat Terschelling sociaal goed verzorgd blijft. 

Wij staan ervoor dat iedere inwoner van Terschelling gelijk is. Ongeacht naam, afkomst, politieke kleur, uiterlijk of aaibaarheidsfactor. Geen hokjes. Niemand wordt buitengesloten. Iedere inwoner van Terschelling hoort gelijke kansen te krijgen op realisatie van zijn/haar dromen en de oplossing van zijn/haar problemen. Samen Terschelling wordt geen partij die alleen voor de leden opkomt, maar een partij die voor alle Terschellingers opkomt. 

Politiek

Samen Terschelling wil meer openheid van zaken. In principe geen geheimen. Elke discussie en afweging open en bloot. 

Samen Terschelling wil zoeken naar manieren om de mensen een stem te geven die anders niet gehoord wordt. Samen Terschelling wil dit ook samen met de andere partijen doen. 

Wij staan ervoor dat discussies in vergaderingen van de raad échte discussies zijn, waarbij niet al van tevoren vaststaat hoe iedereen stemt. Als een burger komt inspreken, dan moet die inspraak écht serieus genomen worden en elk argument gehoord en getoetst worden. 

Partij 

Wij staan ervoor dat leden in de raad naar eer en geweten besluiten kunnen nemen. Wij willen geen achterkamertjes, geen lobbygroepen, geen klein groepje leden of een partijbestuur dat de dienst uitmaakt, geen verplichte fractiediscipline. 

Samen Terschelling wil niet een nieuwe partij worden met een nieuw beperkt groepje leden die ieder hun eigen belang hebben en hun eigen kleine vergaderingen hebben. Samen Terschelling wil écht voor iedereen een partij zijn en wil dus ook dat haar leden actief zijn. Samen Terschelling wil niet een nieuwe uitlaatklep worden voor mensen die achter de schermen altijd vooraan staan met hun mening, maar in plaats daarvan elke Terschellinger een gelijkwaardige inspraak geven. 

Gemeente 

Samen Terschelling wil een gemeentelijke organisatie die door verantwoordelijke bestuurders en leiders wordt aangemoedigd en geholpen om zo professioneel en integer mogelijk te opereren. Een organisatie die openstaat voor kritiek en verbeteringen maakt waar dat kan. Een organisatie waarbinnen mensen niet bang hoeven te zijn om voor hun mening uit te komen.

Doe jij mee?

Op basis van deze uitgangspunten gaan we op zoek naar manieren om dit te verwezenlijken.

Daarbij hebben we mensen nodig die: 

  • Helpen deze uitgangspunten te vertalen naar concrete verkiezingspunten en daar persoonlijk achter willen gaan staan.

  • Helpen om nieuwe methodes te realiseren om meer mensen bij de besluitvorming te betrekken.

  • Helpen de concrete stappen uit te denken die nodig zijn om te komen tot een breed gedragen vernieuwing.

  • Helpen dit alles te organiseren. 

  • Die onze standpunten uitdragen in de gemeenteraad na de verkiezingen als raadslid of commissielid.

Kun jij je vinden in deze uitgangspunten? Meld je dan aan, dan doen we het samen!