Openbare fractievergadering 1 december 2022

Openbare fractievergadering 1 december Donderdag 1 december hebben we weer een openbare fractievergadering. Locatie: Ons Huis, HoornTijd: 20.00u We hebben de oa volgende agendapunten: Verordening begraafplaatsen en beheersvisie gemeentelijke begraafplaats Schoolstraat Vaststellen bestemmingsplan Willem Barentszkade 22 West-Terschelling 2e Bestuursrapportage 2022 Dekking project Erfgoed Terschelling Uitvoeringsprogramma Helder Terschelling – Inzet Verslavingszorg Lees meer…

Openbare fractievergadering 29 september 2022

Openbare fractievergadering 29 september Donderdag 29 september hebben we weer een openbare fractievergadering. Locatie: Driemaster, Midsland Tijd: 20.00u We hebben de oa volgende agendapunten:– Begroting 2023– Vaststellen toeristenbelasting– Leges bouwkosten– Vaststellen Bestemmingsplan ’t Land 7, 9, 11– Vaststellen Havenverordening– Vaststellen verordening ereburgerschap De commissievergaderingen zullen op woensdag 5 en donderdag 6 oktober Lees meer…

Openbare fractievergadering 22 juni 2022

Openbare fractievergadering 3 mei Vanavond, woensdag 22 juni hebben we weer een openbare fractievergadering. Locatie: Strandpaviljoen West aan Zee Tijd: 20.00u Op de agenda de stukken van de commissievergadering van 29 juni. Kaderbrief/nota 1ste bestuursrapportage Vaststelling bestemmingsplan Tonnenloods Verordening begraafplaatsen West-Terschelling Vaststelling beheersverordening en parapluherziening standplaatsen Rondvraag voor commissieleden Wil Lees meer…

Een sportief en fit eiland

Een sportief en fit eiland We hebben, mede dankzij het toerisme, een ruim aanbod van sporten en sportfaciliteiten. Zonder het toerisme hadden we bijvoorbeeld een overdekt zwembad nooit kunnen bekostigen. De gymzaal in Hoorn (de Stoek) zal waarschijnlijk de komende raadsperiode gesloopt gaan worden om plek te maken voor woningen Lees meer…

Voormalig internaat Victoria

Voormalig internaat / Victoria Op de plek waar nu het voormalige hotel Victoria en internaat staat zouden wij graag appartementen zien voor starters en alleenstaanden. Casco moet daar goedkoop gebouwd kunnen. Eventueel zelfs in combinatie met erfpacht of het geheel in een coöperatieve woonvereniging stoppen om de prijs te drukken Lees meer…