Verkiezingsprogramma

Nieuwsgierig naar het verkiezingsprogramma voor de komende verkiezingen?

 

Bekijk het verkiezingsprogramma online

 

Download het verkiezingsprogramma van Samen Terschelling

  Waarom Samen Terschelling?

  Wij zijn Guus Schweigmann en Gossen Bos, al jaren raadslid in de gemeenteraad van Terschelling.

  We zijn de afgelopen jaren regelmatig benaderd door mensen die menen dat er zaken fout liepen, of niet eerlijk gingen op Terschelling. Soms bleek men dat ook heel goed met documenten te kunnen onderbouwen.

  Het kan niet anders dan dat een organisatie zoals de gemeente fouten maakt. Dat geeft niet, zolang die fouten worden toegegeven en zo snel mogelijk worden hersteld.

  Daar ging het nog wel eens fout.

  We liepen daarbij tegen de volgende problemen aan:

  • De mogelijkheden werden beperkt om in vergaderingen zaken ter sprake te brengen of om vragen te stellen.

  • Vervolgens vroegen wij informatie op om te kunnen controleren wat er gebeurd was. Dat is onze taak als raadslid. Daarvoor kiest de burger ons. Deze informatie werd meermaals simpelweg geweigerd

  • Dan gingen we zelf maar op onderzoek uit. Wanneer we ambtenaren wilden spreken dan werd dat verboden. We mochten niet zelf vragen stellen. Guus Schweigmann werd zelfs als fractievoorzitter het gemeentehuis uitgezet!

  Terwijl het ging over Terschellingers die ten onrechte niet werden geholpen door de gemeente!

  De gemeente hoort er te zijn voor de burgers. De gemeente is er zodat de burgers daar plezier van hebben. Niet andersom. De gemeente hoort dus ook eerlijk alle vragen te beantwoorden en altijd, zonder uitzondering, openheid van zaken te geven.

  Natuurlijk lieten we het daarbij niet zitten.

  De afgelopen jaren zijn dan ook een avontuur geweest in de zoektocht naar waarheid en transparantie. We zijn op interessante plaatsen geweest, hebben zelfs bij de Raad van State gepleit voor meer openheid in het Terschellinger bestuur en hebben veel Terschellingers een stem kunnen geven. Terschellingers die anders waren ondergesneeuwd.

  Niet iedereen nam ons dat in dank af. Als je voor waarden en principes gaat staan, zijn er altijd mensen die dat liever allemaal wat flexibeler hebben. Dat wilden wij niet. Openheid, transparantie en een burger die blindelings op de gemeente kan vertrouwen is waar wij voor stonden en staan.

  Om hier helemaal en onbeperkt in verder te kunnen gaan hebben wij nu een eigen partij opgericht: Samen Terschelling. Als grondslag voor deze partij geldt dat ieder raadslid naar eigen eer en geweten zo goed mogelijke beslissingen neemt. Eerlijk de belangen van IEDEREEN afweegt, niet alleen maar de belangen van een beperkte groep mensen.

  Wij hopen dat we hiermee een grote groep Terschellingers aanspreken, maar in ieder geval kunnen wij met ons hele hart achter deze doelstelling staan: Terschelling een eerlijk en open gemeenschap maken, waar we er weer SAMEN het beste van maken!

  Kandidaten

  1. Gossen Bos

  'Alles begint met een open en eerlijk bestuur. Als dat niet kan komen er allemaal conflicten en rechtszaken. Het is beter om samen om de tafel te gaan, samen de kar te trekken er er samen uit te komen.'

  2. Guus Schweigmann

  'Willen wij een zelfstandige gemeente blijven, dan zullen wij het anders moeten doen. De bewoners staan nu veel te ver op afstand. We weten en kunnen het best zelf, maar wel samen. Helpt u ons dit te realiseren?'

  3. Tiny Thoma

  'Ik word heel enthousiast van meer transparantie en openheid. Daar hou ik van. Ik vind het ook heel belangrijk meer burgers te betrekken bij de besluiten en ervoor te zorgen dat meer mensen weten wat er speelt.'

  4. Jos van Rosmalen

  'Voldoende woningen en verkeersveiligheid zijn de punten waar ik wat kan inbrengen. Het is belangrijk te zorgen dat iedereen wat te zeggen heeft, iedereen kan wel bijdragen met zijn ervaring. Het is belangrijk dat niet al dingen besloten zijn en achteraf blijkt dat het makkelijker en goedkoper had gekund.'

   

  5. Edwin Blom

  'Voor mij zijn vooral de punten van de verborgen armoede en het samen gaan doen het belangrijkste. Dat mensen betrokken worden bij een besluit en niet het idee hebben dat het ze door de strot geduwd wordt. We zullen het vast niet altijd met elkaar eens worden, maar ik hou er wel van om dat toch de discussie met elkaar aan te gaan.'

  6. Jelte Arntzen

  'Het is zo zonde als je ziet dat procedures die al meer dan tien jaar duren heel simpel en snel hadden kunnen worden opgelost door eenvoudig open en eerlijk overleg. Elkaar proberen te begrijpen en de wil hebben om er samen uit te komen. Daar wil ik voor gaan.'

  7. Tjalf Smit

  'Het is belangrijk dat er een partij komt die voor iedere burger toegankelijk is, maar ook iedere burger aanspreekt. Een partij die de Terschellinger 'angstcultuur' wil gaan doorbreken. Maar ook een partij die ook voldoende aandacht wil geven voor de burgers die zich in de zwakste laag van onze Terschellinger samenleving bevinden. Voor die groep mensen moet ook voldoende aandacht zijn, zodat iedereen eerlijk aandacht krijgt en er openheid is.'

  8. Fred Lakeman

  'Waar ik me nu al heel wat jaren aan stoor is dat besluiten binnenskamers worden genomen. Zelfs ondernemers wiens bedrijf het besluit betreft worden erbuiten gehouden. We moeten het weer samen gaan doen. Regels zijn prima en belangrijk, maar het moet wel in overleg tot stand komen.'

  © 2018 Samen Terschelling